Звітність

Звітність

Нетафім зобов’язується відкрито звітувати про результати своєї діяльності. Компанія дотримується політики прозорості згідно Глобальної угоди ООН (UN Global Compact) і  "Водного мандату першої особи" (CEO Water Mandate).

1. Нетафім підтримує Глобальну угоду ООН. З часу приєднання до Глобальної угоди в 2008р. компанія Нетафім підтвердила свою підтримку цієї ініціативи та її десяти принципів Прав людини, Стандартів праці, Турботи про навколишнє середовище і Протистояння корупції.

2. Щорічний звіт для рейтингу MAALA:
Нетафім щорічно подає звіт до рейтингу MAALA, який був започаткований на Фондовій Біржі Тель-Авіва у 2005р., і ним опікується програма MAALA – Бізнес за соціальну відповідальність (Ізраїль). У 2009р. компанія "Нетафім" посіла високе місце серед приватних компаній на основі розширених критеріїв у чотирьох категоріях корпоративної соціальної відповідальності: Ділова етика, Робоче місце і Права людини, Інвестиції у громадські проекти і Захист навколишнього середовища. "Нетафім" продемонструвала значний ріст за всіма критеріями і піднялася від позиції "Срібло" до позиції "Платина".

3. кологічна політика компанії "Нетафім":
"Нетафім" має зафіксовану в письмовій формі довгострокову екологічну політику, яка відкрита для розгляду громадськості на інтернет-сайті компанії.

"Нетафім" діє у відповідності з такими правилами:

 • Попередня перевірка компаній-кандидатів у інвестори на предмет відповідності екологічним критеріям.
 • Дотримання принципу попередження завдання шкоди навколишньому середовищу і постійне поліпшення методів роботи з навколишнім середовищем.
 • Дотримання принципів визначення, оцінки й розуміння результатів застосовуваних екологічних заходів як основи для прийняття рішень, включаючи наслідки облаштування офісу в тому, що стосується збереження електроенергії, зменшення обсягів використання води й паперу тощо.
 • Визнання суспільного статусу природних ресурсів: "Нетафім" визнає, що природні ресурси в цілому і, особливо, вода є суспільним надбанням міської й міднародної спільноти і наступних поколінь.
 • Дотримання принципу постійного розвитку: Розвиток може продовжуватися протягом тривалого часу, не ставлячи під ризик здатність наступних поколінь задовольняти свої потреби, у той же час намагаючись зберегти потрібний баланс між економічним розвитком і захистом навколишнього середовища.
 • Дотримання упереджувального підходу зі сполученням ініціативи та дії, на відміну від політики, яка включає тільки реагування, в усіх питаннях, які стосуються впливу на навколишнє середовище.

"Нетафім" працює для розвитку інноваційних, зручних для користувачів  продуктів і послуг для зрошування й сільського господарства зі зменшеним впливом на навколишнє середовище, порівняно з тими, які вже розроблені й виведені на ринок. "Нетафім" розробляє продукти, які сприяють збільшенню ефективності використання водних ресурсів і зменшення їх необхідного для сільськогосподарських потреб обсягу.

Компанія "Нетафім" має інспекторів з оцінки якості навколишнього середовища, відповідальних за питання якості навколишнього середовища, включаючи запровадження екологічної політики. Компанія здійснює контроль над результатами свого впливу на навколишнє середовище і є гарантом того, що екологічна політика запроваджується системою управління, і відповідає обсягу, переліку видів діяльності і екологічним наслідкам діяльності компанії. "Нетафім" має чіткі цілі, цільові кількісні показники і графіки, яких слід дотримуватися, а також відповідні індикатори оцінки діяльності і системи звітності. Для цього "Нетафім" виділяє ресурси, призначає відповідальних осіб, визначає обов’язки і теми звітності та діє на основі чітко сформульованих правил, визначених керівництвом як обов’язкові для виконання при забезпеченні відповідності правовим нормам і законам, що стосуються якості навколишнього середовища.

"Нетафім" регулярно проводить тренінги для працівників компанії усіх рівнів, щоб забезпечити обґрунтованість системи управління та її засвоєння.

"Нетафім" упроваждує багаторічну програму зменшення забруднення і постійне покращення екологічної діяльності по збільшенню ефективності використання енергетичних і водних ресурсів; попередження забруднення води; перехід до альтернативних джерел енергії, споживання паливно-мастильних матеріалів і зменшення відходів.

"Нетафім" регулярно проводить екологічний огляд для оцінки таких питань:

 • Екологічні характеристики продукта/послуги і їх вплив на навколишнє середовище – екологічна оцінка відповідальності компанії за вплив на екологію, який завдається внаслідок множини виробничих процесів обробки продуктів і матеріалів, задіяних у виробництві продукції (обробка сировини та її підготовка до виробництва; виробництво; пакування й збут; розпорядження відходами продукції, повторне використання або рециклінг).
 • Оцінка екологічного ризику і довготривалих екологічних наслідків робочих і виробничих процесів: Кількісний аналіз прямих екологічних ініціатив, застосованих компанією, заснований на стандартних професійних процедурах, включаючи попереждення нещасних випадків і надзвичайних ситуацій; забезпечення безпеки й здоров’я працівників і сусідньої громади; збереження й оздоровлення природи й біологічного розмаїття; попередження забруднення повітря, води й ґрунтів; попередження шуму й небажаного запаху; зменшення викидів парникових газів та інших впливів на клімат у світі; скорочення обсягів використання природних ресурсів і води; розпорядження відходами і зменшення їхньої кількості (каналізація і небезпечні відходи й миючі засоби).

Записи й висновки, отримані в результаті огляду, задокументовуються й зберігаються в компанії. Зовнішні аудитори щорічно перевіряють "Нетафім", щоб підтвердити акредитацію на відповідність стандарту ISO 14000. Компанія успішно пройшла перевірку в 2009 році.

Наведені нижче теми розглядалися і обговорювалися управлінською командою компанії "Нетафім":

 • Екологічна політика компанії
 • Інформація про результати екологічної політики
 • Висновки щодо оцінки екологічних ризиків
 • Результати екологічної перевірки

Іґал Айзенберг (Igal Aisenberg) – Президент  і Генеральний директор

 Посилання::
Водний мандат першої особи
Глобальна угода ООН
MAALA

 

Site by NGSoft.
Remember my preferences